"Profesionalism in realizarea drepturilor dumneavoastra"

Licitatii Executor Judecatoresc Doru Marius Dragomir

Conditii pentru participarea la licitatii

Oferta trebuie să cuprindă datele de identificare ale bunului pentru care se solicită înscrierea la licitaţie, precum şi numărul dosarului de executare. Oferta trebuie sa fie însoţită de cauţiunea de participare la licitaţie reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei pentru bunurile a căror cumpărare se intenţionează. Plata cauţiunii se va face în contul de consemnări:

 • (cod IBAN) RO27 CECE OT01 71RO N000 0000, deschis la CEC BANK SLATINA şi la dispoziţia Executorului Judecătoresc Doru Marius Dragomir, CUI : BEJ DRAGOMIR 29857539
 • * cu indicarea numărului dosarului de executare pentru care se depune cauțiunea.


Persoane juridice :
 • Dovada depunerii cautiunii de 10% din preţul de începere a licitaţiei se face prin depunerea recipisei de consemnare CEC BANK SLATINA în original;
 • Cererea pentru participarea la licitaţie care va conţine oferta de cumpărare a bunului;
 • Copia certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale;
 • Certificat constatator de la Registrul Comerţului cu datele firmei şi reprezentanţii acesteia, din care să rezulte că firma este în funcţiune şi nu se află în procedura de insolvenţă;
 • Hotărârea AGA din care să reiasă decizia asociaţilor sau acţionarilor de a cumpără la licitaţie bunul în cauză, dacă valoarea acestui bun depăşeşte 50% din valoarea capitalului social al societăţii comerciale;
 • Mandat de participare la licitaţie emis de societate;
 • Datele de identificare ale reprezentantului firmei care participa la licitaţie (B.I/C.I în original şi copie).
Persoane fizice :
 • Dovada depunerii cautiunii de 10% din preţul de începere a licitaţiei: se face prin depunerea recipisei de consemnare CEC BANK SLATINA în original;
 • Cererea pentru participarea la licitaţie care va conţine oferta de cumpărare a bunului;
 • Datele de identificare ale persoanei (B.I/C.I în original şi copie);
 • Procura autentică în cazul în care potenţialul cumpărător este reprezentat de o altă persoană la şedinţa de licitaţie (în original).

Va recomandăm ca depunerea documentelor necesare participării la licitaţie să se realizeze cu cel puţin o zi înainte de începerea licitaţiei. Nu au obligaţia de a depune cauţiunea creditorii care au creanţe în rang util, potrivit ordinii de preferinţă şi persoanele care, împreună cu debitorul, deţin imobilul urmărit în proprietate, comună pe cote-părţi.

Contact rapid

Telefon/Fax: 0249.422.647
Mobil: 0749.666.777 / 0752.999.777
Email: office@executor-slatina.ro